ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Територијална ватрогасна јединица Требиње
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Трипо Ћук, Командир ватрогасне јединице
Телефон: 059/223-886
E-мејл:
tvjtrebinje@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање основног знања за почетно гашење пожара и употребу ватрогасних апарата.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити од пожара, чл. 9. и 15. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за обуку за руковање ПП апаратима за почетно гашење 5 КМ по једној особи готовинско плаћање или уплата на рачун: 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107125, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Подаци о лицима који треба да прођу обуку
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Надлежни суд / Одјељење за привреду Копија
Лична карта за особе које пролазе обуку МУП РС На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац