ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита (признавање права на мјесечни борачки додатак)
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борис Вујовић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
obiz@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање по захтјеву странке ради признавања права на мјесечни борачки додатак
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 1.Уредба о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13)
2.Уредба о измјенама Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 53/14)
3.Уредба о измјенама и допуни уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 6/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Рјешење о признатом статусу борца Одјељење за борачку и социјалну заштиту Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац