ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стручна служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Валентина Башић, Стручни сарадник за административно-техничке послове
Телефон: 059/274-400
E-мејл:
kabinet@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама да трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте плате у ратама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Закон о уређењу простора и грађења, чл. 75. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт телефон
Адреса
Образложење захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о обрачуну трошкова уређења грађевинског земишта и ренте Одјељење за просторно уређење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за просторно уређење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о имовном стању (кућна листа са потврдом о примањима) – уколико се ради о социјалним категоријама Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда Завода за запошљавање да је подносилац на њиховој евиденцији (за незапослене) Завод за запошљавање Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Од 6 до 12 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац